Villsau

Villsauen går under mange navn; Norrøn sau, Gammalnorsk sau og Vikingsau er noen av navnene som betegner denne hardføre sauerasen.

I Hordaland er det er funnet 4500 år gamle beinrester med den beinbygningen som ligner mye på den til dagens villsau.

Fra om lag år 200 e. Kr ble Norges kystlinje utviklet fra å være skogbelagt med bjørk, or, eik og furu til å bli utbedret til jordbruksformål. Villsauen bidro til å holde vegetasjonen nede og skape kystlyngheiene. Med sitt lave næringsbehov, saftige kjøtt og sterke ull fremstilles den i mange skrifter som en sentral brikke i utviklingen av Norges kysthistorie.

Villsauen var dominerende frem til den britiske sauen med hvit ull og lang hale ble introdusert til Norge på midten av 1700-tallet. Den britiske sauen var enklere å holde og hadde i tillegg høyere slaktevekt, noe som medførte at antallet med villsau i Norge falt raskt.

På 50-tallet var det kun et par hundre dyr igjen i Norge. Disse befant seg på Austevoll og noen få andre øyer på Vestlandet. Etter konkrete initiativ for å ta vare på den norske villsaustammen fra 1954 har populariteten vokst i takt med stammen. I 2012 ble det registrert 50.000 overvintrende søyer i Norge, og stadig flere ser verdien av å avle frem denne tradisjonsrike og flotte sauerasen.

Produkter

Kontakt oss

Info

Ønsker du å vite mer? Fyll ut skjema så skal vi svare deg så fort vi kan. Du er selvfølgelig også velkommen innom oss på Stadlandet, om du skulle befinne deg på de kanter av landet. Ring oss dog gjerne først, da vi ofte er ute og løper etter sauen, surfer eller kjører snowboard.

Adresse:
Sandvik Gård
6750 Stadlandet

Telefon: 93601840